جستجو در نقشه
Search Members
Iran GPS Map on Facebook
Iran GPS Map Linkedin
Iran GPS Map on Twitter
Iran GPS Map on Twitter
IRAN GPS MAP
  نقشه ایران
دیگر سایت ها ساعت هوشمند سونتو کتاب پرنده نگری جی پی اس خودرویی نقشه سخنگو اندروید
Garmin
نقشه راهیاب ایران برای گارمین بر روی SD کارت  خرید آنلاین

Navitel
نقشه راهیاب فارسی برای گوشی های مجهز به اندروید
خرید آنلاین
Green Box خبر نامه ماه ژوئیه     در تاریخ 2011/07/28 :

خبر نامه این ماه (ماه ژوئیه) شامل موضوعهای زیر هست

GPS features for Outdoor use, Find your destination in second, A Safer Driver With GPS, Free GPS software & Maps, Recent Editions.

 

Iran Digital Map for GPS, PND and Mobiles, Armenia GPS map for Garmin, GPS vs Sat Nav and POI Bank on Iran GPS Map.

Read more

 مشاهده متن کامل و نظرات

Green Box Update Iran Map For Navitel 2.8.5     در تاریخ 2011/07/12 :

برای گرفتن آپدیت نقشه ایران برای نویتل ورژن 2.8.5 به لینک زیر مراجعه نمایید.

http://www.irangpsmap.com/software/navitel/get_update.asp

 مشاهده متن کامل و نظرات

Green Box طبقه‌بندی راههای شهری     در تاریخ 2011/07/11 :

 

از نظر نحوه تعیین مشخصات هندسی، راههای شهری به سه گروه کلی متمایز از یکدیگر طبقه‌بندی میشوند که عمدتاً با توجه به نقش آنها تعریف میشوند : 

 1راههای شریانی درجه
2
شریانی درجه
3
خیابانهای محلی

راههای شهری شش نقش اصلی برعهده دارند که عبارتند از : 

 1فراهم آوردن امکان جابجایی برای وسایل نقلیه موتوری (نقش جابجایی( 
 2فراهم آوردن امکان دسترسی وسایل نقلیه موتوری به بناها و تأسیسات (نقش دسترسی(. 
 3ایجاد بستری برای ارتباطات اجتماعی نظیر کار، گردش، بازی و ملاقات (نقش اجتماعی) 
 4
شکل دادن به ساختار معماری)نقش معماری شهری(. 
 5
تأثیر در آب و هوای محیط اطراف راه (نقش تأثیرات آب و هوایی(. 
6
تأثیر در اقتصاد شهر)نقش اقتصادی(. 

از شش نقش فوق الذکر، سه نقش جابجایی، دسترسی و اجتماعی، معیارهای اصلی طبقه‌بندی راههای شهری‌اند به طوری که : 
در راههای شریانی درجه 1، جابجایی تنها نقش اصلی است و نقشهای دسترسی و اجتماعی به نفع آنها تنظیم میشوند. 
در راههای شریانی درجه 2، نقشهای جابجایی و دسترسی هر دو اصلی است و نقش اجتماعی راه به نفع این دو نقش تنظیم میشود. 
در خیابانهای محلی، هر سه نقش جابجایی، دسترسی و اجتماعی اصلی‌اند و به آنها توجه یکسان میشود. از آنجا که بطور طبیعی غلبه با وسایل نقلیه موتوری است، رعایت نقش اجتماعی ایجاد میکند که سرعت و حجم ترافیک موتوری به شدت تحت نظر گرفته شود. 
با توجه به نقش راهها، راه شریانی درجه1، راهی است که در طراحی و بهره‌برداری از آن به جابجایی وسایل نقلیه موتوری برتری داده شود. برای رعایت این برتری ، دسترسی وسایل نقلیه موتوری و همچنین عبور پیاده‌ها از عرض راه تنظیم میشود. 

راههای شریانی درجه 1، ارتباط با شبکه راههای برون شهری را تأمین می کنند. با اعمال درجات مختلفی در کنترل دسترسی ،راههای شریانی درجه 1 به آزاد راه ، بزرگراه و راه عبوری دسته بندی میشوند : 
آزاد راه، راهی است که در تمام طول آن ، ترافیک دو طرف به طور فیزیکی از یکدیگر جداست و جریان ترافیک در آن بدون وقفه (آزاد) است و تقاطع همسطح در آن وجود ندارد. 
بزرگراه ، راهی است که ترافیک دو طرف آن به طور فیزیکی از یکدیگر جداست و در طولهای قابل ملاحظه ای از آن میتوان جریان ترافیک را پیوسته فرض کرد. بزرگراه میتواند معدودی تقاطع همسطح داشته باشد، به شرطی که فاصله تقاطع ها از یکدیگر زیاد (بیش از حدود 5/2 کیلومتر) باشد. 

راه عبوری ادامه راههای برون شهری دو طرفه در داخل شهرهای معمولاً کوچک و متوسط یا روستاهاست، به شرط آنکه عملکرد عبوری آنها در داخل شهر یا روستا نیز حفظ شود. فاصله تقاطعهای همسطح راه عبوری از یکدیگر کمتر از حدود 5/2 کیلومتر نیست. 
راه شریانی درجه 2 ، راهی است که در طراحی و بهره برداری از آن، به جابجایی و دسترسی وسایل نقلیه موتوری برتری داده میشود. برای رعایت این برتری، حرکت پیاده‌ها از عرض خیابان کنترل میشود. راههای شریانی درجه 2 دارای عملکرد درون شهری‌اند و شبکه اصلی راههای درون شهری را تشکیل میدهند. 
خیابان محلی، خیابانی است که در طراحی و بهره‌برداری از آن، نیازهای وسایل نقلیه موتوری، دوچرخه سوار و پیاده با اهمیت یکسان رعایت میشود. برای رعایت حال پیاده و دوچرخه سوار، سرعت وسایل نقلیه موتوری در این خیابانها، پائین نگه داشته میشود.

 

 مشاهده متن کامل و نظرات

Green Box مسیر رفتن به نقطه مقصد     در تاریخ 2011/07/07 :

 بعد از عضویت وارد سایت شده و  مسیر مورد نظر خود را جستجو نمایید.
- در قسمت بالا سمت چپ صفحه بر روی "من اینجام" را کلیک و نقطه مبدأ را انتخاب کنید 
- سپس محل مورد نظر را پیدا و بر روی آن کلیک کنید
- در انتها در بالای نقشهٔ باز شده روی " مسیر رفتن به نقطه مقصد" کلیک کرده و مسیر به مقصد مشخص میشود

ببینید

Find your destination on Iran Map

 


 مشاهده متن کامل و نظرات

Green Box خبر نامه ماهیانه جی‌ پی‌ اس ایران     در تاریخ 2011/06/21 :

خبر نامه این ماه (ماه ژوئن) شامل موضوعهای زیر هست

Why Buy A GPS Navigation, Two key factors in Navigation, Why a Dedicated GPS System is Safer, Recent Editions and Regional GPS Map News including: Iran Digital Map for GPS, PND and Mobiles, Iran GPS Map’s online shop with new features, Armenia GPS map for Garmin, GPS Glossary of Terms and Compatible Mobiles with Iran GPS Map More information

 مشاهده متن کامل و نظرات

    صفحه قبل     صفحه بعد
Navigate to Page : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59
نویسندگان:
طبقه بندی ها:
Iran GPS Map Weblog RSS