جستجو در نقشه
Search Members
Iran GPS Map on Facebook
Iran GPS Map Linkedin
Iran GPS Map on Twitter
Iran GPS Map on Twitter
IRAN GPS MAP
  نقشه ایران

غلامعباس گودرزی

غلامعباس  گودرزی

تعداد نقاط ثبت شده توسط ایشان: 0
تعداد تصاویر افزوده شده توسط ایشان: 0
تعداد GPS Track های افزوده شده توسط ایشان: 0
نوع عضویت: عضو رایگان [مقایسه انواع عضویت و بهای آنها]

دانشجوی رشته جغرافیا هستم

برای گذاشتن پیام کلیک کنید
Map
مکان ایشان به اشتراک گذاشته نشده است.


متر لیزری راحتی و سرعت عمل
155