جستجو در نقشه
Search Members
Iran GPS Map on Facebook
Iran GPS Map Linkedin
Iran GPS Map on Twitter
Iran GPS Map on Twitter
IRAN GPS MAP
  نقشه ایران

امیر نظمی

امیر  نظمی

سمت:مشاور و مدیر پروژه های عمرانی و خانه سازی
تعداد نقاط ثبت شده توسط ایشان: 0
تعداد تصاویر افزوده شده توسط ایشان: 0
تعداد GPS Track های افزوده شده توسط ایشان: 0
نوع عضویت: عضو رایگان [مقایسه انواع عضویت و بهای آنها]

عاشق عشق و آزادی و متنفر از تنفر و استبداد.

برای گذاشتن پیام کلیک کنید
Map
مکان ایشان به اشتراک گذاشته نشده است.


پول بسازید لینک محصولات ما را در سایتتان قرار دهید و از سود مشارکت در فروش بهره مند شوید.
[برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید]
144