جستجو در نقشه
Search Members
Iran GPS Map on Facebook
Iran GPS Map Linkedin
Iran GPS Map on Twitter
Iran GPS Map on Twitter
IRAN GPS MAP
  نقشه ایران
دیگر سایت ها ساعت هوشمند سونتو کتاب پرنده نگری جی پی اس خودرویی نقشه سخنگو اندروید
GPX
بانک GPX
GPX های آپلود شده توسط  کاربران سایت، اگر GPX جدیدی دارید که در این  لیست نیست، لطفا آپلود کنید.

ردیف عنوان GPX فعالیت ارسال شده توسط دانلود
16 غرب و جنوب جزیره کیش
برخی از جاذبه های توریستی جزیره کیش در بخش غربی و جنوبی آن واقع شده اند. اگر برای این قسمت 5-6 ساعت وقت بگذارید، و بتوانید در زمان غروب در این قسمت باشید، مناظر بی نظیری را خواهید دید.
با خودرود در جاده   Kaveh Jamali
Kaveh Jamali
دانلود
17 مسیر دربند - توچال - امامزاده داود
این مسیر جی پی اسی را شخصا طی نکرده ام و با اجازه یکی از کاربران از روی جی پی اس وی استخراج و بر روی این سایت قرار گرفته است.
با خودرود در جاده   Kaveh Jamali
Kaveh Jamali
دانلود
    صفحه قبل
Navigate to Page : 1 | 2 | 3 | 4